منو پمپ

 

قطعه شماره 1:پوسته چدنی)یاتاقان(2:میل یاتاقان 3:قفل 4:هلیکس )گاردون( 5:روتور 6:درب سالنیک 7:نخ آب بندی)پکینگ( 8:برنجی سالنیک 9 و 12:بوش روی گردگیر 10:بوش روی قفل و روتور 11:گردگیر الستیکی 14 :بوش سالنیک 15:درب پوسته 16:فولی تسمه 17:واشر پولکی محافظ 18:مهره چاگنت دار 19:پین 20:استاتور 21:کمربندهای فوالدی 22:درب خروجی 23:میل بازوها 24:باکس )سه راهی ( برای سادگی بیشتر پمپ را به چند زیر مجموعه پوسته چدنی و میل یاتاقان،مجموعه سالنیک،مجموعه قفل،هلیکس و روتور و درانتها مونتاژ کامل پمپ تقسیم می شود.

2.1:.تشریح باز و بست مجموعه سالنیک.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنیداین مجموعه از 3 قسمت تشکیل شده:6: درب سالنیک،7:نخ آب بندی،8:عینکی و 2عدد مهره. به طور کلی وظیفه اصلی این قسمت آب بندی یا به تعریف دیگر جلوگیری از نفوذ بتن از داخل باکس به بیرون و داخل پوسته چدنی می باشد. مونتاژ:ابتدا 3 قطعه نخ آب بندی شماره 12 به اندازه محیط داخلی درب سالنیک برش زده،سپس نخها را به وسیله چکش تا اندازه ای بکوبید تا ضخامت آن نزدیک به 8 میلیمتر شود،سپس تمام سطح نخها را به یک ماده روانکار مانند گریس آغشته و مانند شکل بالا درون درب قرار دهید.)توجه کنید که شیارهای حاصل از برش نباید روبروی یکدیگر قرار گیرد در غیر این صورت آب بندی به درستی انجام نمی شود(سپس عینکی استیل را روی 2 عدد پیچ موجود قرار داده و بعد 2مهره را به اندازه ای که عینکی را جای خود ثابت نگه دارد،محکم کنید و در آخر اورینگ زیر درب را قرار دهید و مجموعه کامل شد. چند توصیه مهم برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات: در درجه اول از نخ مرغوب استفاده کنید. در موقع شروع کار 2 مهره را تا اندازه ای محکم کنید تا از ریزش آب جلوگیری کند در صورت سفت کردن بی مورد فقط به بوش سالنیک صدمه می زنید و عمر کاری آن را کاهش می دهید. بهتر است هنگامی که دیده شد نخها آب بندی نمی کنند حتی با سفت کردن مهره ها،باید پمپ باز شده)در ادامه خواهید دید(،نخها تعویض شوند تا از ورود بتن به داخل پوسته جلوگیری شود. توصیه مهم: به محض نشت بتن از داخل سیلندر به بیرون،عینکی سالنیک را محکم تر کنید تا آب بندی صورت گیرد.اگر نخ ها قادر به آب بندی نیستند حتما آنها را تعویض نمائید.در غیر این صورت کاسه نمد ها قادر به آب بندی نیستند و بتن به داخل پوسته نفوذ کرده و باعث آسیب رساندن به بلبرینگ ها می شود. منو پمپ احتیاج به نگهداری و سرویس مداوم دارد.لذا درابتدای کار توصیه می شود به صورت ماهانه پمپ بازدید شود.به این صورت که استاتور را بیرون کشیده و سطح روتور را به دقت بازرسی کنید و از عدم وجود ترک یا خوردگی های بیشتر بر روی پوشش کرم روی روتور اطمینان حاصل کنید. هرچقدر کارکرد پمپ بیشتر می شود دوره بازرسی خود را کوتاه تر کنید،هر دوهفته یکبار و یا هر هفته این کار باعث می شود که اگر پوشش کرم آسیب دیده بود قبل از این که به فوالد روتور آسیب برساند شما متوجه شده و با صرف هزینه کمتر پوشش روتور شما باز سازی شده و همانند روز اول قادر به ایجاد فشار و دبی مناسب می باشد.در غیر این صورت روتور قادر به تعمیر روتور نبوده و بالجبار باید تعویض گردد

. 1.3 این مجموعه متشکل از:1:پوسته چدنی2 :میل یاتاقان 6: درب سالنیک 7:نخ آب بندی )نخ سالنیک(8:عینکی سالنیک 14:بوش سالنیک 15:درب پوسته 16:فولی تسمه 17:پیچ و واشر پولکی 18:مهره چاگنت دار بعد از انکه دو عدد بلبرینگ روی میل یاتاقان مونتاژ شد، پوسته چدنی را به صورت عمودی به طوری که فالنچ بزرگ آن رو به زمین باشد قرار دهید وسپس میل یاتاقان را درون پوسته جا بزنید)توجه داشته باشید که پوسته از سطح زمین باالتر باشد در غیر این صورت در هنگام جا زدن، میل یاتاقان به زمین برخورد خواهد کرد( در همان وضعیت درب چدنی پوسته به همراه 4عدد پیچ،را روی پوسته قرار داده و محکم کنید.خار انتهای شفت را روی میل یاتاقان قرار داده و فولی تسمه را انتهای شفت جا بزنید.پوسته را چرخانده به طوری که کف فولی روی زمین قرار بگیرد،بوش سالنیک را مطابق شکل در قسمت خود جا بزنید توجه داشته باشید که جای خار پیشبینی شده داخل بوش روی ساچمه مورد نظر روی شفت قرار بگیرد،بعد از آن نوبت به مجموعه سالنیک که در قسمتهای قبل آن را مونتاژ کردیم می رسد،این مجموعه را مطابق شکل باال به طوری که عینکی سالنیک رو به پوسته هست روی بوش سالنیک جا بزنید،و در آخرهم مهره چاگنت دار را روی شفت بسته و با ضربات مالیم چکش سفت کنید.پوسته را چرخانده و پیچ و واشر پولکی انتهای فولی را جای خود محکم کنید.

1.4 این مجموعه متشکل از—قطعه شماره 3:قفل 4:هلیکس )گاردون(5 : روتور 9 و 12:قابهای روی گردگیر 10 : بوش روی قفل 11 :گردگیر 19:پین فوالدی برای مونتاژاین قسمت ازیکطرف شروع می کنیم که برای راحتی کارازقسمت قفل شروع خواهیم کرد: ابتدا هلیکس را به یک گیره بسته سپس قطعه شماره 12 را از روی هلیکس عبور می دهیم مطابق شکل.بعد از آن گردگیر را همانطور که هست از روی هلیکس عبور می دهیم)برای راحتر عبور دادن گردگیراز روی قطعات فولادی از یک ماده روانکار مانند مایع ظرف شویی استفاده کنید(بعد از آن نوبت قرار دادن خار و بوش میباشد.قفل را که داخل آن گریس کاری شده را روی هلیکس قرار داده و پین فوالدی را با ضربات چکش در قسمت خود جا می زنیم،حال بوش را روی قفل قرار داده و جلوی آن خار استیل را قرار میدهیم،سپس دور تا دور بوش را به مایع ظرف شویی آغشته می کنیم و بعد از آن گردگیر را با فشار روی بوش و قفل می کشیم به طوری که دو زائده داخل گردگیر جای خود قرار بگیرند.بعد از آنکه مطمئن شدید که گردگیر درست جای خود مستقر شد نوبت به جا زدن دو بوش استیل می باشد. برای راحتی این کار قسمت کوچک و بزرگ گردگیر را به مایع آغشته کرده و بوش ها را جا بزنید و در آخر دو خار استیل را در قسمت خود جا بزنید. همین کار را با همین ترتیب برای مونتاژ روتور انجام دهید.

مونتاژ کلی پمپ:

مجموعه 1.4( قفل ،هلیکس و روتور)را مطابق شکل بالا روی مجموعه 1و3(پوسته چدنی و …)قرار می دهیم بعد از این که مطمئن شدیم که قفل درست روی شفت و مهره سوار شده قطعه شماره 13 که یک پیچ 14 است را محکم می کنیم تا مجموعه در جای خود فیکس شود بعد از آن باکس(سراهی) را از روی مجموعه 1.4 عبور داده و در جای خود به طوری که فلنچ آن به طرف بالاست توسط 6عدد پیچ محکم می کنیم،حال نوبت به جا زدن استاتور)قطعه شماره 20 )می رسد. برای این کار روی روتور را با مایع ظرف شویی آغشته می کنیم (تمام سطح روتور)سپس درون استاتور و تمام سطح داخلی آن را با مایع ظرف شویی آغشته می کنیم و استاتور را از طرفی که سطح داخلی آن دارای پخ می باشد روی روتور قرار داده و با فشار دادن آن استاتور در جای خود قرار می گیرد،در صورتی که مایع زدن سطوح به درستی انجام نگیرد برای جا زدن استاتور به مشکل برخورد خواهید کرد.در مرحله بعد چهار عدد میل بازو(قطعه شماره 23)را روی باکس ببندید،در مرحله بعد چهار قطعه کمربند فولادی (قطعه شماره21 )را مطابق شکل روی یکدیگر قرار دهید پیچ ومهره ها را ببند(توجه داشته باشید که هدف از گذاشتن کمربند روی استاتور این است که هنگامی که استاتور مستهلک شد و از فشار کاری آن کاسته شد در آن هنگام کمربند ها را به اندازه ای که فشار نرمال شد محکم کنید اما هنگامی که استاتور سالم است نیازی به سفت کردن کمربند نیست در غیر این صورت باعث قفل شدن روتور درون استاتور خواهد شد).در مرحله آخر خروجی پمپ (قطعه شماره 22 )را روی استاتور گذاشته و مهره ها سفت کنید.به این صورت کل منوپمپ مونتاژ گردید و پمپ به صورت شکل زیر در خواهد آمد و برای باز کردن پمپ مخالف ترتیب باال عمل می کنیم.