بتن سبک چیست؟

بتن سبک چیست؟

بتنهای سبک صدها سال است در صنعت ساختمان به کار برده میشوند. با ورود تکنولوژیهای مدرن در ساخت و ساز، بتن سبک به عنوان یکی از مصالح قوی و قابل اعتماد در صنعت ساختمان به حساب میآید. چگالی بتنهای سبک در حدود 90 الی 115 پوند بر متر مکعب است. این در حالی است که چگالی بتنهای معمولی چیزی در حدود 140 الی 150 پوند بر متر مکعب میباشد. بتنهای سبک در ساخت انواع سازههای پیش ساخته بتنی از جمله پله گرد، کفپوش بتنی و پله پیش ساخته به کار برده میشوند. به طور کل سه نوع بتن سبک وجود دارد، بتن فاقد ریزدانه، بتن با سنگدانههای سبک و فوم بتن. هر کدام از این سه نوع بتن، دارای خصوصیات متفاوتی هستند. پیش از آنکه بهترین و متناسب ترین نوع بتن برای پروژه خود را انتخاب کنید، الزم است با این سه نوع بتن سبک آشنا شوید.

فوم بتن چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

فوم بتن، بتنی سبک با چگالی کم، کارایی و انعطاف بالاست. در ساخت این نوع بتن سبک میتوان تا 50 درصد وزن بتن حباب هوا وارد کرد. فوم بتون از ترکیب سیمان، ریز دانه (ماسه بادی)، آب و فوم (ماده شیمیایی کفزا) تشکیل شده است. یکی از خصوصیات فوم بتن، قابلیت پر کردن حفره و پایدارسازی سطوح است. دلیل این امر روان بودن فوم بتن است. از کاربردهای فوم بتن، پرکردن حفرهها و ترکهای سطح راه است. البته پرکردن ترک های سطح راه با استفاده از فوم بتن، به عنوان یک راهکار موقت مورد استفاده قرار می گیرد.از سوی دیگر می توان گفت بیشترین کاربرد فوم بتن در بلوک سبک سقفی و دیواری، استفاده به عنوان کفپوش ساختمان( کفپوش بتنی)، کف سازی طبقات وشیب بندی است. همچنین فوم بتن در مقابل، گرما، سرماورطوبت، عایقی مقاوم است. به علاوه به دلیل وجود حبابهای هوا در مخلوط فوم بتن، این ترکیب به عنوان یک عایق صوتی قوی عمل میکند. از دیگر کاربردهای فوم بتن، تولید بلوکهای سبک بتن است که عموما در دیوارکشی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند و به علت وزن سبکشان مانع افزایش بار مرده ساختمان میشوند. بلوک های سبک فوم بتنی شاملNAAC ، CLCو AAC هستند.

فوم بتن چگونه تولید میشود؟

به منظور تولید فوم بتن با چگالی مشخص، در ابتدا آب و سیمان با وزن تعیین شده در دستگاه مخلوط میشوند. سپس فوم مایع به مخلوط آب و سیمان اضافه میشود. در اثر عبور با فشار فوم از لولهای که دارای ساچمه های ریز است، در این مخلوط کف تولید میشود. سپس این کف با دوغاب سیمان و آب، درون میکسر مخلوط شده که موجب افزایش حجم و سبکتر شدن بتن میشود. بتن فاقد ریزدانه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟ در این نوع بتن، ریزدانه ها از مخلوط خارج شده و سنگدانه های درشت (معمولا گرد گوشه و نیمه شکسته) با آب و سیمان مخلوط میشوند. میزان تخلخل این نوع بتن سبک بالاست و حفرههای بتن فاقد ریزدانه، به راحتی قابل مشاهده است. بتن فاقد ریزدانه در روسازی راه مورد استفاده قرار میگیرد و دارای مزایای اقتصادی و زیست محیطی فراوان است. از جمله مزایای اقتصادی بتن فاقد ریزدانه، کاستن هزینه هدایت آبهای سطحی است. همچنین به دلیل وجود منافذ زیاد، این نوع بتن سبک، آب را از خود عبور داده و از یخ زدن سطح راه جلوگیری میکند. از دیگر کاربردهای این نوع بتن سبک، استفاده در زیرسازی زمینهایی است که باید عاری از رطوبت باشند، مانند زیر سازی چمنهای زمین فوتبال.

بتن فاقد ریزدانه چیست وچگونه تولید میشود؟

مرحله نخست ساخت بتن سبک فاقد ریزدانه مخلوط کردن است، در این مرحله مخلوط سنگدانه درشت، سیمان و آب را مخلوط میکنند. در ساخت بتن فاقد ریزدانه نسبت به سایر انواع مشابه بتن، از آب کمتری استفاده میشود. مخلوط کردن بتن فاقد ریزدانه بصورت آزمون و خطا خواهد بود و در واقع تابع شرایط ساخت بتن است. بتن فاقد ریزدانه، یا بدون تراکم تولید میشود یا در صورت متراکم شدن بصورت جزئی عمل تراکم صورت میپذیرد. دلیل این امر تمایل خمیر سیمان به پر کردن فضای خالی بین سنگدانه ها است که در این صورت چسبندگی بین سنگدانه ها کاهش خواهد یافت. بتن با سنگدانه های سبک چگونه تولید میشود؟ مرحله نخست تولید بتن با سنگدانه های سبک استخراج توده های اولیه و خرد کردن آنها به وسیله سنگ شکن است. سپس سنگدانه ها دانه بندی شده و سنگدانه های تایید شده وارد کوره دواری میشوند. درکوره، مواد اولیه با زغال سنگ، کک، گاز طبیعی یا نفت کوره حرارت داده می شوند. در حین این کار، ترکیبات آلی آزاد شده و در نتیجه بتنی متخلخل ایجاد میشود.

فوم بتن چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

درصد 50 فوم بتن، بتنی سبک با چگالی کم، کارایی و انعطاف بالاست. در ساخت این نوع بتن سبک میتوان تا وزن بتن حباب هوا وارد کرد. فوم بتون از ترکیب سیمان، ریز دانه (ماسه بادی)، آب و فوم (ماده شیمیایی کفزا) تشکیل شده است. یکی از خصوصیات فوم بتن، قابلیت پر کردن حفره و پایدارسازی سطوح است. دلیل این امر روان بودن فوم بتن است. از کاربردهای فوم بتن، پرکردن حفرهها و ترکهای سطح راه است. البته پرکردن ترک های سطح راه با استفاده از فوم بتن، به عنوان یک راهکار موقت مورد استفاده قرار می گیرد.از سوی دیگر می توان گفت بیشترین کاربرد فوم بتن در بلوک سبک سقفی و دیواری، استفاده به عنوان کفپوش ساختمان (کفپوش بتنی)، کف سازی طبقات وشیب بندی است. همچنین فوم بتن در مقابل، گرما، سرما و رطوبت، عایقی مقاوم است .به علاوه به دلیل وجود حبابهای هوا در مخلوط فوم بتن، این ترکیب به عنوان یک عایق صوتی قوی عمل میکند. از دیگر کاربردهای فوم بتن، تولید بلوکهای سبک بتن است که عموما در دیوارکشی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند و به علت وزن سبکشان مانع افزایش بار مرده ساختمان میشوند. بلوک های سبک فوم بتنی شامل وCLC ،NAAC .هستندAAC فوم بتن چگونه تولید میشود؟ به منظور تولید فوم بتن با چگالی مشخص، در ابتدا آب و سیمان با وزن تعیین شده در دستگاه مخلوط میشوند. سپس فوم مایع به مخلوط آب و سیمان اضافه میشود. در اثر عبور با فشار فوم از لولهای که دارای ساچمه های ریز است، در این مخلوط کف تولید میشود. سپس این کف با دوغاب سیمان و آب، درون میکسر مخلوط شده که موجب افزایش حجم و سبکتر شدن بتن میشود. بتن فاقد ریزدانه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟ در این نوع بتن، ریزدانه ها از مخلوط خارج شده و سنگدانه های درشت (معمولا گرد گوشه و نیمه شکسته) با آب و سیمان مخلوط میشوند. میزان تخلخل این نوع بتن سبک بالاست و حفرههای بتن فاقد ریزدانه، به راحتی قابل مشاهده است. بتن فاقد ریزدانه در روسازی راه مورد استفاده قرار میگیرد و دارای مزایای اقتصادی و زیست محیطی فراوان است. از جمله مزایای اقتصادی بتن فاقد ریزدانه، کاستن هزینه هدایت آبهای سطحی است. همچنین به دلیل
وجود منافذ زیاد، این نوع بتن سبک، آب را از خود عبور داده و از یخ زدن سطح راه جلوگیری میکند. از دیگر

کاربردهای این نوع بتن سبک، استفاده در زیرسازی زمینهایی است که باید عاری از رطوبت باشند، مانند زیر سازی چمنهای زمین فوتبال. بتن فاقد ریزدانه چگونه تولید میشود؟ مرحله نخست ساخت بتن سبک فاقد ریزدانه مخلوط کردن است، در این مرحله مخلوط سنگدانه درشت، سیمان و آب را مخلوط میکنند. در ساخت بتن فاقد ریزدانه نسبت به سایر انواع مشابه بتن، از آب کمتری استفاده میشود. مخلوط کردن بتن فاقد ریزدانه بصورت آزمون و خطا خواهد بود و در واقع تابع شرایط ساخت بتن است. بتن فاقد ریزدانه، یا بدون تراکم تولید میشود یا در صورت متراکم شدن بصورت جزئی عمل تراکم صورت میپذیرد. دلیل این امر تمایل خمیر سیمان به پر کردن فضای خالی بین سنگدانه ها است که در این صورت چسبندگی بین سنگدانه ها کاهش خواهد یافت. بتن با سنگدانه های سبک چگونه تولید میشود؟ مرحله نخست تولید بتن با سنگدانههای سبک استخراج توده های اولیه و خرد کردن آنها به وسیله سنگ شکن است. سپس سنگدانه ها دانه بندی شده و سنگدانه های تایید شده وارد کوره دواری میشوند. درکوره، مواد اولیه با زغال سنگ، کک، گاز طبیعی یا نفت کوره حرارت داده می شوند. در حین این کار، ترکیبات آلی آزاد شده و در نتیجه بتنی متخلخل ایجاد میشود.